Зорилго бүтэц

ЗӨВЛӨЛИЙН ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БАЙДАЛ

11-р сар 29th, 2020 by

Талууд Зөвлөлийн зорилго биелэгдсэн, эсвэл Зөвлөл цаашид байх шаардлагагүй болсон гэж санал нэгтэйгээр зөвшөөрвөл Зөвлөл татан буугдаж, Харилцан ойлголцлын санамж бичгийн хүчин төгөлдөр байдал нэн даруй дуусгавар болно.