Мэдээ

Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах “Чандмань эрдэнэ” төсөл

Өмнөговь аймгийн зүүн бүсийн Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Цогт-Овоо сумын усан хангамж дутагдалтай алслагдсан бэлчээрт уст цэг тогтоох, худаг шинээр гаргах, хуучин худаг сэргээн засварлаж дөрвөн сумын 15 багт инженерийн хийцтэй 9, ан амьтанд нарны эрчим хүчээр ажилладаг ус өргүүр бүхий 4, энгийн 26 худгийг гаргасан бөгөөд 4 инженерийн хийцтэй, 26 энгийн худгийг сэргээн засварлаж нийтдээ […]

Мэдээ

Ус зөөж байгаа түр арга хэмжээг үе шаттай зогсоов

“Оюу толгой” компани уурхайн орчмын малчдад цаг агаар, улирлаас шалтгаалсан усны хомсдол үүссэн үед сайн хөршийн үүднээс Ханбогд сумын Гавилууд, Жавхлант багийн 6 малчин айлд ус зөөвөрлөн хүргэх ажлыг дөрвөн жил гаруй хугацаанд гүйцэтгэж байсан. Эдгээр малчдад инженерийн хийцтэй 6 шинэ худгийг  гаргаж байнгын усны эх үүсвэртэй болгох ажлыг 2019 онд “Оюу толгой” компанийн санхүүжилттэй […]

Онцлох

Хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөр

“Оюу толгой” ХХК-ийн Орон нутгийн харилцаа, Байгаль орчны хэлтсүүд хамтран 2011 оноос эхлэн нутгийн малчдын оролцоотой байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн 2017 оны 11 сарын 24-нд зохион байгуулсан бүх гишүүдийн анхны хурлын шийдвэрийн дагуу энэхүү хөтөлбөрийг сумын иргэд, малчдын саналаар нийгэмд үйлчлэх “Мөнх ногоон Галба” ТББ-ыг үүсгэн байгуулсан бөгөөд 2018 […]

Онцлох

Ундайн голын “Уламжлалт өв соёл” төсөл хэрэгжиж байна

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант багийн нутаг Ундайн гол дагуух өрхүүдийн ахмад настнуудад “Уламжлалт мал аж ахуйн өв, мэдлэгээ залуучуудад таниулан түгээх, зөвлөх, уламжлуулах сургалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд” нь зориулж урамшуулал олгох зорилго бүхий төслийг 2019 оны 6 дүгээр сараас Ханбогд сумын Ахмадын хороотой хамтран хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. Тус төслийн хүрээнд 2019 оны 6-12 сарын […]