Мэдээ

Малчдын гар худаг сэргээн засварлах ажил хийгдэж байна.

Ханбогд сумын малчдын гомдлыг барагдуулах Гомдлыг шийдвэрлэхийн тулд хэрэгжүүлэхээр тохирсон арга хэмжээнүүдийг “Гурван талт зөвлөл”-өөр гэрээ байгуулсан хийхээр тохирсон олон ажлуудын хүрээнд тус сумын нутагт буй хуучин эвдэрч муудсан худгууд болон зун намрын отрын бүсийг усжуулах зорилгоор малчдын гар худгийг сэргээн завсарлаж ажлыг  хийж гүйцэтгэж эхэлсэн болно. Энэхүү ажлыг анх 2019 онд Ханбогд сумын  4 […]

Мэдээ

Малчдын гомдолыг барагдуулах гэрээний хэрэгжилт

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн  талууд болох Ханбогд сумын засаг захиргаа, Ханбогд сумын малчид, “Оюу толгой” компани хамтран 2017 оны 5 дугаар сарын 9-нд Малчдын гомдол барагдуулах хоёр багц гэрээ байгуулсан. Энэхүү хоёр Гэрээнд бэлчээр, ус, нөхөн олговор, Ундайн голын асуудлаар нийтдээ 59 асуудлыг шийдэхээр тусгасан ба  гэрээний хэрэгжилт 2020 оны 08 сарын байдлаар 69% […]

Мэдээ

Малчдын худаг, устай холбоотой ажлын хэрэгжилт

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн  талууд болох Ханбогд сумын Засаг захиргаа, Ханбогд сумын малчид, “Оюу толгой” компани хамтран 2017 оны 5 дугаар сарын 9-нд Малчдын гомдол барагдуулах хоёр багц гэрээ байгуулсан. Энэхүү 2 гэрээнд малчдын худаг, усстай холбоотой  нийт 7 асуудлыг шийдэхээр гэрээнд тусгасан бөгөөд тухай ажлын хэрэгжилт нь 2021 оны байдлаар 61%-ийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна […]

Мэдээ

Малчдын худагт сэргээгдэх эрчим хүчний төхөөрөмж суурилуулах төсөл амжилттай хэрэгжив

Ханбогд сумын нутагт дахь малчдын 10 худгийг сэргээгдэх эрчим хүчний төхөөрөмжийг амжилттай суурьлуулж, тоноглосноор нийт 45 малчин өрх болон тэдний 13,601 толгой малын ундны усны нөхцөл сайжирсан байна. Төсөл хэрэгжүүлэгч: “Тийсс хишиг арвин жейви” ХХК Нийт төсөв:150 сая төгрөг