Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн ээлжит хурал зохион байгуулагдлаа.

———————————————————————————————————–

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн ээлжит хурал 2023 оны 09 сарын 25, 26-ны өдөр Ханбогд сумын Иргэдийн хөгжлийн төвд зохион байгуулагдлаа.

Ээлжит хурлаар:

• Малчдын гомдол барагдуулах 2 гэрээний хэрэгжилтийн явцын мэдээлэл

• Хөндлөнгийн үнэлгээнүүдийн явцийн мэдээлэл

• ОТ дэд бүтцийн төслүүдийн явцын мэдээлэл

– Дундын хоршоо байгуулах явцын мэдээлэл;

– Мал аж ахуйн 10 жилийн хөтөлбөрт тусгагдсан төслүүдийг хэрэгжүүлэх арга зам тодорхойлох, хариуцсан ажлын хэсгийн мэдээлэл;

– Ногоон тэжээлийн ургамал тариалах төслийг хэрэгжүүлэх арга зам, боломжит хувилбар;

– Малчдын оролцоотойгоор усалгааны болон хог хаягдлын ажлыг гүйцэтгүүлэх талаар санал солилцох, ажлын хэсгийн явцын мэдээлэл;

– Сургалт, туршлага судлах арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын хэсгийн мэдээлэл;

– Хаягдал хадгалах байгууламжид хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх ажлын даалгаврын төсөл;

– ГТЗ-д хандан ирүүлсэн малчны өргөдөл хэлэлцэх;

– Халив-Дугатын голын бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалах буюу урсацын тохируулга хийх төслийн танилцуулгыг сонсож, хэлэлцлээ.

#TPC

#Гурван_талт_зөвлөл

Санал болгох мэдээ