Төслийн тойм

Гэрээний заалтХийгдэх үйл ажиллагааГүйцэтгэлийн үнэлгээ
2.5Ийнхүү Ханбогд сумын нутагт байршилтай 10 худгийг тонголсоноор нийт 45 малчин өрх болон тэдний 13,601 толгой малын ундны усны нөхцөл сайжирч байгаа юм.99.5%

Санал болгох мэдээ