Малчдын худагт сэргээгдэх эрчим хүчний төхөөрөмж суурилуулах төсөл амжилттай хэрэгжив

Ханбогд сумын нутагт дахь малчдын 10 худгийг сэргээгдэх эрчим хүчний төхөөрөмжийг амжилттай суурьлуулж, тоноглосноор нийт 45 малчин өрх болон тэдний 13,601 толгой малын ундны усны нөхцөл сайжирсан байна.

Төсөл хэрэгжүүлэгч: “Тийсс хишиг арвин жейви” ХХК

Нийт төсөв:150 сая төгрөг

Нарын толь суульлуулсан худаг

Санал болгох мэдээ