2021оны хийхээр тохирсон ажлын хүрээнд 20 малчин өрхийн гар худаг сэргээн засварлах ажил эхэллээ

2021.10.18

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн Малчдын гомдол барагдуулах гэрээгээр хийхээр тохирсон ажлын хүрээнд 4 багийн малчдын гар худаг сэргээн завсарлах ажил 2019 оноос тендерийн зарчмаар Оюу толгой компаниас санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж байна. 2021 оны 20 гар худаг засварлах тендерийн гүйцэтгэгчээр “Ботгон хөөвөр” компани шалгарч засварын ажлаа эхлүүлээд байна.

Санал болгох мэдээ