“Малчдын хороо бууц засвар”-ын ажлын гүйцэтгэл 98 хувьд хүрч, хүлээлгэн өгөх шатандаа ороод байна

Гурван талт зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдан хэрэгжиж буй томоохон ажлуудын нэг нь малчдын хороо бууцыг сэргээн засварлах чиглэлээр хийгдэж буй “Малчдын хороо бууц засварлах” ажил юм.

Ажлын гүйцэтгэгч “Бат сэтгэл” ХХК нь Ханбогд сумын 4 багийн 257 малчин өрхийн хороо, бууцыг засварлахаас 255 өрхийн хороо, бууцыг бүрэн засварлаж хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болоод байна

Санал болгох мэдээ