Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн ээлжит хурал үргэлжилж байна

Ээлжит хурлаар- Менежментийн хоршооны үүсгэн байгуулах явцын мэдээлэл (анхан шатны хоршоодын мэдээлэл, дундын хоршоо байгуулах төлөвлөлт), – ГТЗ-ийн шийдвэрээр хийгдэж байгаа болон цаашид хийгдэх ажлын талаар мэдээлэл өгөх, – ГТЗ-ийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэг байгуулах, – Оюутны сургалтын төлбөрийн ажлын хэсгийн явцын мэдээлэл, – (Малчдын гомдол барагдуулах гэрээ-1, гэрээ-2)-ний явцын хэрэгжилтийг хөндлөнгийн байгууллагаар үнэлүүлэх,- ГТЗ-ийн дүрмийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх, – Хаягдал хадгалах байгууламжийн шүүрэл, “Мөнх ногоон Галба” ТББ-ын мониторингийн хамрах хүрээг тэлэх, төсөв хэлэлцэх, төлөвлөгөөтэй танилцах, – Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний 2022 оны хэрэгжилтийн явц, усны менежментийн танилцуулга, – ГТЗ-д ирүүлсэн өргөдөл хэлэлцэх зэрэг 8 сэдвийн хүрээнд санал солилцож, холбогдох шийдвэр гаргахаар ажиллаж байна.

Санал болгох мэдээ