Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн хурал 2022 оны 11 сарын 02, 03-ны өдөр зохион байгуулагдана.

Гурван талт зөвлөлийн ээлжит хурал 2022 оны 11 дүгээр сарын 02, 03-ны өдрүүдэд Ханбогд сумын Иргэдийн хөгжлийн төвд зохион байгуулагдана.

ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР

Хэзээ: 2022 оны 11 дүгээр сарын 02, 03-ны өдөр

Хаана: Иргэдийн хөгжлийн төв, Ханбогд сум

ЦАГХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛХАРИУЦАХ ЭЗЭН
2022 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр
08:50-09:00Гишүүдийн бүртгэлД.Ууганбаяр ТНЗ-ийн Өмнөговь дахь менежер, ГТЗ-ийн хараат бус нарийн бичгийн ажилтан         
09:00-09:10Хурлын нээлтС.Дорждэрэм Гурван талт зөвлөлийн ахлагч бөгөөд Оюутолгой компанийн төлөөлөл
09:10-10:00Хаягдал хадгалах байгууламжийн шүүрлийн асуудал хариуцсан ажлын хэсгийн явцын мэдээлэлАжлын хэсэг
10:00-11:00Оюу Толгой-Дэлийн бууц хүртэлх автозамын асуудал хариуцсан ажлын хэсгийн явцын мэдээлэлАжлын хэсэг
11:00-11:10Цайны завсарлага
11:10-12:00Ахмадын төсөл“Оюу Толгой” компани
12:00-13.00Мал нядалгааны зам, малчны зах байгуулах ажлын явцын танилцуулга
13:00-14:00Өдрийн хоол
14:00-15:00Малчдын гүн өрмийн худагт нарны эрчим хүчээр ажилладаг ус өргүүрийн тоног төхөөрөмж суурилуулах ажлын гүйцэтгэлийн мэдээлэлГүйцэтгэгч “Женерал лайтс” ХХК
15:00-16:00Малчдын хороо, бууц засварлах ажлын гүйцэтгэлийн мэдээлэлГүйцэтгэгч “Бат сэтгэл” ХХК
16:00-16:10Цайны завсарлага
16:10-17:00Малчдын гар худаг сэргээн засварлах ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах ажлын мэдээлэл“Оюу Толгой” компани
17:00-18:00Малчдын гомдол барагдуулах гэрээ-1, гэрээ-2)-ний явцын хэрэгжилтийг хөндлөнгийн байгууллагаар үнэлүүлэх, ГТЗ-ийн дүрмийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх ажлын явцын мэдээлэлС.Дорждэрэм Гурван талт зөвлөлийн ахлагч бөгөөд Оюутолгой компанийн төлөөлөл
2022 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр
08:50-09:00Гишүүдийн бүртгэлД.Ууганбаяр ТНЗ-ийн Өмнөговь дахь менежер, ГТЗ-ийн хараат бус нарийн бичгийн ажилтан                
09:00-11:00Менежментийн хоршооны үүсгэн байгуулах явцын мэдээлэл (Зохион байгуулагдсан хурлууд, гарсан үр дүн)ГТЗ-ийн Удирдах нэгж, “Хөгжлийн шийдэл” ТББ
11:00-11:10Цайны завсарлага
11:10-12:00Төмөр замын асуудал “Оюу Толгой” компани
12:00-13:00Оюутны сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн асуудал хариуцсан ажлын хэсгийн явцын мэдээлэлАжлын хэсэг
13:00-14:00Өдрийн хоол
14:00-16:00Усны менежментийн асуудал“Оюу Толгой” компани
16:00-16:10Цайны завсарлага
16:10-17:30Усны менежментийн асуудал /Үргэлжлэл/“Оюу Толгой” компани
17:30-18:00Хамтарсан мэдээллийн төсөл боловсруулахД.Ууганбаяр ТНЗ-ийн Өмнөговь дахь менежер, ГТЗ-ийн хараат бус нарийн бичгийн ажилтан

ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛ

Санал болгох мэдээ