“ЭРҮҮЛ МАЛЧИН-3” ХӨТӨЛБӨР АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

Гурван талт зөвлөлийн санаачлагаар Малчдын Гомдлыг барагдуулах гэрээний 4.10.4.5-д заасан “Төсөл 5” буюу малчдад хүрэх эрүүл мэндийн үзлэгийг сайжруулах төслийн хүрээнд Эрүүл малчин 3 хөтөлбөр хэрэгжиж байна.

Одоогийн байдлаар хөтөлбөрийн хүрээнд үзлэгт хамрагдах нийт 1309 иргэнээс 501 иргэн эхний шатны үзлэгт хамрагдсан бөгөөд дараагийн шатны үзлэгт 30 иргэн тус тус хамрагдаад байна.

#Гурван_талт_зөвлөл

Санал болгох мэдээ