Uncategorized

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн ээлжит хурал зохион байгуулагдлаа.

September 29th, 2023 by

———————————————————————————————————– Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн ээлжит хурал 2023 оны 09 сарын 25, 26-ны өдөр Ханбогд сумын Иргэдийн хөгжлийн төвд зохион байгуулагдлаа. Ээлжит хурлаар: • Малчдын гомдол барагдуулах 2 гэрээний хэрэгжилтийн явцын мэдээлэл • Хөндлөнгийн үнэлгээнүүдийн явцийн мэдээлэл • ОТ дэд бүтцийн төслүүдийн явцын мэдээлэл – Дундын хоршоо байгуулах явцын мэдээлэл; – Мал аж ахуйн […]

МАЛЫН ЭМЧ НАРЫГ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛЛАА

October 7th, 2023 by

“ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛ”-ийн дэмжлэгтэйгээр “ОЮУТОЛГОЙ”ХХК санхүүжилтээр Ханбогд суманд эпидемиологи, тархвар зүй, гоц халдвартын эрт илрүүлгийн сургалтыг 15 сумдын 40 эмч мэргэжилтэн хамруулан зохион байгууллаа. Хамтран зохион байгуулагч: Мал эмнэлгийн ерөнхий газар, Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар, Өмнөговь аймгийн Мал эмнэлгийн газар, Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газар