МАЛЫН ЭМЧ НАРЫГ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛЛАА

“ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛ”-ийн дэмжлэгтэйгээр “ОЮУТОЛГОЙ”ХХК санхүүжилтээр Ханбогд суманд эпидемиологи, тархвар зүй, гоц халдвартын эрт илрүүлгийн сургалтыг 15 сумдын 40 эмч мэргэжилтэн хамруулан зохион байгууллаа.

Хамтран зохион байгуулагч:

Мал эмнэлгийн ерөнхий газар,

Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар,

Өмнөговь аймгийн Мал эмнэлгийн газар,

Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газар

Санал болгох мэдээ